18 USC 2257

Cams4.org není producentem (primárním ani sekundárním) jakéhokoli nebo veškerého obsahu nacházejícího se na webových stránkách. Pokud jde o záznamy podle 18 USC 2257 pro obsah nalezený na tomto webu, laskavě směřujte svůj požadavek na web, pro který byl obsah vytvořen.

Cams4.org je web pro sdílení sexuálních kamer naživo, který umožňuje obecné prohlížení různých typů obsahu.

Cams4.org dodržuje následující postupy, aby zajistil dodržování předpisů:

K nahrávání videí požadujeme, aby všichni uživatelé byli starší 18 let.

Uživatelé musí potvrdit, že jsou starší 18 let a potvrdit, že vedou záznamy o modelech v obsahu a že jsou starší 18 let.